Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grupy defaworyzowanej”.

Do biura wpłynęło 8 wniosków, których całkowita suma wnioskowanej kwoty pomocy  wyniosła 400 000,00 zł.

Wszystkie 8 wniosków uzyskało co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 600 000,00 zł.

W dniu  29 października 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.