Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego w terminie 02-06.2021r., zakończyło  realizację I etapu zajęć Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" dla dzieci z klas I - III współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (umowa nr 2021/0131/5558/ZSdU/DS/396/GF.
Zadanie było adresowane do ponad 650 uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu miast i gmin powiatu garwolińskiego. Systematyczne zajęcia prowadzone są przez kadrę posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje zgodne z porządkiem prawnym w Polsce, na obiektach Powiatowej Pływalni w Rykach oraz pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Garwolinie.

Założeniem programu jest systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu:

• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

• poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez eliminowanie i przeciwdziałanie powstawaniu wad,

• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,

• obserwacja umiejętności z ukierunkowaniem na doskonalenie w klubach sportowych,

• zapobieganie patologiom społecznym,

• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów,

• przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zwłaszcza w okresie letnim.