Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, osoby fizyczne powinny wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączyć wypełnione formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.

Oświadczenia i zgody przedkładają również osoby fizyczne, które otrzymały już wsparcie z LGD i są w trakcie podpisywania umowy o przyznanie pomocy lub będą składały wniosek o płatność. Pobierz Oświadczenie i zgodę i przekaż ją do LGD lub bezpośrednio do Urzędu  Marszałkowskiego przed podpisaniem umowy lub wraz ze składanym wnioskiem o płatność.

Obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych należy dokonać również w stosunku do każdej osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy w ramach poddziałania 19.2.

 

Wzory oświadczeń:

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

2. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY.