Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, informuje, iż wszyscy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań:
- 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „ małych projektów”,
- 421 – Wdrażanie projektów współpracy,
od 10 maja 2010 roku, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień i wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę. Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 5 7, poz. 351)
Dokumenty dostępne są na stronie:  www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/informacja_o_nowych_formularzach.html

 

Pełna treść pisma dostępna jest TUTAJ.