Drukuj

Szanowni państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 10 maja br. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
(Dz. U. Nr 57, poz. 351) informujemy, iż na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, będzie można otrzymać z ARiMR zaliczkę. Formularz wniosku o zaliczkę wraz z instrukcją jego wypełnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w sekcji „Dla Beneficjentów” w zakładce pobierz wnioski.