Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."

  1. Działanie „Małe projekty”.
  2. Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw”.
  3. Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.