Drukuj

Dnia 15 lipca 2022 zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Borowie oraz Gminy Parysów na spotkania robocze realizowane w ramach Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy oraz określenie najważniejszych celów LSR.

Spotkanie dla mieszkańców  Gminy Borowie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borowie, ul. Al. Sasimowskiego 2 w Borowiu, w godzinach 900 – 1200.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Parysów odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28 w Parysowie, w godzinach 1200 – 1600.

Spotkania w pozostałych gminach należących do LGD odbędą się z zgodnie z poniższym harmonogramem dostępnym również w zakładce Wsparcie przygotowawcze, gdzie zapoznać się można także z Planem włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR: