Drukuj

Dnia 8 lipca 2022 zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Garwolin oraz Miasta Garwolin na spotkania robocze realizowane w ramach Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy oraz określenie najważniejszych celów LSR.

Spotkanie dla mieszkańców Miasta Garwolin odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15 w Garwolinie, w godzinach 900 – 1200.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Garwolin odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16 w Garwolinie, w godzinach 1200 – 1600.

Spotkania w pozostałych gminach należących do LGD odbędą się z zgodnie z poniższym harmonogramem dostępnym również w zakładce Wsparcie przygotowawcze, gdzie zapoznać się można także z Planem włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR: