Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2022 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub kulturalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do biura wpłynęło 16 wniosków. Wnioski uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania i zmieścił się w limicie środków wynoszącym 2 108 000,00 zł.

Poniżej publikujemy dokumentację dotycząca oceny i wyboru operacji