Drukuj

Do biura wpłynął 1 wniosek, którego wnioskowana kwota pomocy wyniosła 50 000 zł.

Wniosek uzyskało minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i został wybrany do dofinansowania.

 

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 50 000,00 zł.

W dniu  2 marca 2020 r. wniosek zostały przekazany do Urzędu Marszałkowskiego do formalnej weryfikacji.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 27.02.2020 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru 3/2020

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2020