Drukuj

 

WYNIKI NABORÓW 5/2018 6/2018 7/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lipca 2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 5/2017, 6/2018 oraz 7/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 5/2018 – Promocja obszaru LGD

Nabór 6/2018 – Wzmocnienie kapitału społecznego

Nabór 7/2018 -  Wzmocnienie kapitału społecznego – grupy defaforyzowane

Nabór 5/2018 - do biura wpłynęły 4 wnioski, których całkowita wartość operacji wyniosła 196 764,00 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania. W limicie środków zmieściły się 3 wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór:  160 800,00 zł.

Nabór 6/2018 - do biura wpłynęły 2 wnioski, których całkowita wartość operacji wyniosła  100 000,00 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania. Oba wnioski zmieściły się w limicie środków.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 120 400,00 zł

Nabór 7/2018 - do biura wpłynął 1 wniosek, którego całkowita wartość operacji wyniosła  50 000,00 zł. Wniosek uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania. Wniosek zmieścił się w limicie środków.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 50 000,00 zł

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji. / 3