Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Lp

Nazwa zadania

Narzędzia komunikacji  wraz z opisem

Miejsce realizacji [gmina]

Grupa docelowa

Czy grupa docelowa jest grupą  defaworyzowaną [tak/nie]

Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca]

Planowana liczba uczestników

Planowany budżet zadania

Zakładana efektywność zrealizowanego zadania

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania

Dokumenty potwierdzające realizację zadania

1.

Kampania informacyjna  nt. głównych założeń  LSR na lata 2014 - 2020

 Ogłoszenia w prasie lokalnej, rozdawnej na Dniach Powiatu Garwolińskiego.

Miasto Garwolin

wszyscy potencjalni wnioskodawcy w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR,

NIE

06.2016

10 000.

300 zł.

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR

1 artykuł w prasie lokalnej

faktura za zakup usługi/egzemplarz gazety lokalnej, w której będzie zamieszczone ogłoszenie/informacje

2.

Kampania informacyjna  nt. głównych założeń i planowanych efektów LSR na lata 2014 - 2020

 Ogłoszenia w prasie lokalnej.

Gminy objęte obszarem działania Stowarzyszenia

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR

TAK

08 - 12. 2016

 

700 zł.

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR

1 artykuł w prasie lokalnej

faktury za zakup usługi/egzemplarz gazety lokalnej, w której będzie zamieszczone ogłoszenie/informacje 

3

Kampania informacyjna  nt. głównych założeń i planowanych efektów LSR na lata 2014 - 2020

 Ogłoszenia/informacje zamieszczone na stronie www. LGD, informacje zamieszczone na lokalnych portalach internetowych

Gminy objęte obszarem działania Stowarzyszenia

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR

TAK

08 - 12. 2016

 

2000 zł.

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR

20 ogłoszeń - informacji na stronach internetowych LGD, gmin członkowskich, loklanych portali

faktury za zakup usługi/scany ogłoszeń ze stron lokalnych portali, scan z ze strony www. LGD,  gmin członkowskich.

4

Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny  operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, warsztatowe i szkolenia nt. LSR, przygotowanie i dystrybucja ulotek.

Gminy objęte obszarem działania Stowarzyszenia

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR

TAK

08-12. 2016

10 000.

5000 zł.

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR

10 000 rozdysponowanych ulotek/ broszury informacyjne

faktury za wydruk/protokół przekazania od wykonawcy zlecenia.

5

Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny  operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD

doradztwo dla potencjalnych beneficjentów

Biuro LGD

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR

TAK

08-12. 2016

60

 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR

60 godzin doradczych

wykaz udzielanego doradztwa, ankieta monitorująca jakość udzielanego doradztwa,