Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, uprzejmie informuje Beneficjentów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małe projekty o konieczności składania ankiety monitorującej. Zgodnie z instrukcją  wypełniony formularz ankiety monitorującej, należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:

- dla osób fizycznych - pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej,

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którymotrzymana została ostateczna płatność.

Prosimy o wysyłanie ankiet zgodnie z terminami określonymi w instrukcji, ponieważ ankieta przysłana wcześniej będzie uznawana jako nieważna.