Drukuj


W ramach projektu zostanie zrealizowanych osiem 2-dniowych seminariów. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli spółdzielnidziałających na obszarach wiejskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

W czasie zajęć seminaryjnych uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości na wsi i znaczenia współpracy dla rozwoju obszarów wiejskich. Poznają innowacyjny charakter podejścia Leader i działań przedsiębiorczych kreowanych przez spółdzielczość na wsi, a także innych działań służących różnicowaniu gospodarki wiejskiej. W trakcie seminariów uczestnicy uzyskają wiedzę i informacje na temat funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Leader. Udział w seminarium będzie okazją  do wymiany doświadczeń, dyskusji o roli Kół Gospodyń Wiejskich i spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://ksow.pl/news/entry/