Drukuj


W grudniu ub. roku Rada Ministrów wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej programu wieloletniego "Kultura +". Więcej bibliotek może się w tym roku ubiegać o wsparcie 
w ramach programu "Biblioteka+", dzięki zmniejszeniu wymaganego wkładu własnego wnioskodawców z 60 do 25 proc. Podniesiony też zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1,875 mln zł.

Wprowadzono również 36-miesięcznego limitu czasowego na wykonanie zadania, co pozwoli wydatkować środki własne beneficjentów w okresie czterech lat budżetowych. Rozszerzony został też krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach, których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców - do tej pory program obejmował tylko gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców. Nowe zasady będą obowiązujące dla wniosków złożonych w ostatnim naborze (listopad 2012) na zadania rozpoczynające się w 2013 roku oraz wniosków złożonych w kolejnych naborach.

Prowadzący program Instytut Książki podaje nowe terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie. Ci, którzy nie złożyli wniosków 
w pierwszym terminie, który upłynął 15 listopada 2012 roku, mogą to zrobić w drugim terminie, który upływa 26 marca 2013 roku, lub w terminie trzecim - do 24 maja 2013 roku.