Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego, informuje, iż obowiązuje nowy formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (IW-1_413_MP w wersji 6z). Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/nowy_formularz_wniosku_o3.html