Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 12 marca 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. do godz. 16.00. 

II. Miejsce składania wniosków: Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia. Oba egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego: www.lgd-garwolin.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania dostępne są w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, umieszczonej na stronie www.lgd-garwolin.pl.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD. 

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania, jeżeli:

1) musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju.

2) zająć miejsce na liście rankingowej operacji, które gwarantuje „zmieszczenie się” w limicie dostępnych środków 

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin; tel. 25 682-16-13.