Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Godną zainteresowania propozycją dla wsi i miast do pięciu tysięcy mieszkańców jest kolejna edycja programu wspierania aktywności lokalnej „Razem możemy więcej”, która ruszyła w połowie listopada tego roku. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia posiadające określoną formę prawną, jak również podmioty kolegialne, do których należą między innymi: rady sołeckie, rady parafialne oraz koła gospodyń wiejskich. Wymogiem jest, żeby działały na terenach wiejskich i tam miały swoje siedziby. Celem programu jest tworzenie i wspieranie małych wspólnot. Na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mogą liczyć
inicjatywy z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa narodowego, które przyczyniają się do budowania i integracji lokalnych, wiejskich społeczności. Wnioski o wsparcie lokalnych inicjatyw można składać do 15 stycznia 2011 roku. Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć 10 tys. zł. Kwota dotacji może być o 50 procent wyższa w przypadku, kiedy w realizację przedsięwzięcia zostaną zaangażowane własne pieniądze. Regulamin programu „Razem możemy więcej”, zasady kwalifikacji oraz formularze wniosku są dostępne na stronie: www.efrwp.pl w zakładce „Dotacje”.