Drukuj

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego, informuje, iż od dnia 18 listopada 2010r. obowiązuje nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/uwaga_zmiany_w_instrukcji.html