Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego
 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z  Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 12 innych członków.
 
 Do kompetencji Zarządu należy:
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnienie innych pracowników tego Biura,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzaniu pracowników Biura LGD,
 • ustalenie regulaminu Biura LGD,
 • opracowanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizacje LSR,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami,
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów, w tym ogłoszenie konkursów na projekt, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
 • opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR,
 • dokonywanie podziału obowiązków i zakresu działania poszczególnych członków Zarządu.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego:
 

Krzysztof Tomaszek – Prezes
Tomasz Połoczański – Wiceprezes
Marcin Kołodziejczyk – Wiceprezes

 

Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
OWCZARCZYK   MIROSŁAW   CZŁONEK
SABAK   WALDEMAR   CZŁONEK
TOMASZEK   KRZYSZTOF PIOTR PREZES
SITEK   ELŻBIETA   SKARBNIK
TENDORF   WŁODZIMIERZ   CZŁONEK
POŁOCZAŃSKI   TOMASZ JAN WICEPREZES
ŁUBIAN   ALBINA   CZŁONEK
GĄSKA   WIESŁAW   CZŁONEK ZARZĄDU
CICHECKA   HANNA   CZŁONEK ZARZĄDU
KOŁODZIEJCZYK   MARCIN   WICEPREZES
KWIATKOWSKI   TOMASZ   CZŁONEK
GONTARZ   GRAŻYNA   CZŁONEK
ŚWIECZAK   MARZENA BOGUSŁAWA CZŁONEK
WALICKI   MIROSŁAW MAREK CZŁONEK
LASKOWSKA   ANNA   CZŁONEK
BOGUSZ   ŁUKASZ   CZŁONEK